Windy 22

Cijena: 4.000€

Napomena: Bez motora i prikolice

Napomena: U cijenu nije uračunat PDV.